Strandvejen 47
3390 Hundested
00000000

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Foreningen Hundested Kino

Afholdes søndag den 17. marts 2019 kl. 14-16 i
Hundested Kino, Strandvejen 47, Hundested

Indskrivning starter kl 13.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand. Orla Kristensen er villig til genvalg.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Gurli Wilken, Lasse Kofoed, Lene Tvergaard er på valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg.
10. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen. Bente Grønbech, Dennis Hansen, Knut Foss og Kristoffer Van modtager genvalg.
11. Valg af 2 revisorer.. Jette Mikkelsen og Niels Kildegaard modtager genvalg.
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.

Efter generalforsamlingen vil der for interesserede blive vist en Oscarnomineret kortfilm og foreningen vil være vært ved en lille forfriskning.

REGNSKAB FOR 2018 ER LAGT UD PÅ HUNDESTED KINO´S HJEMMESIDEM v h

Bestyrelsen

Beretning: http://www.poweredbyintegra.dk/diff/hundested/hundested_1552650958_Beretning-GF-2019.pdf

Driftbudget 2019: http://www.poweredbyintegra.dk/diff/hundested/hundested_1552651108_Ordinært-driftsbudget-2019.pdf